Number of the records: 1  

Ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 11. 2015

  1. Main entry-name Brotan, Vladimír, (author)
    Title statementZe zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 11. 2015
    Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (collaborator)
    Annotation"V rozsudku z 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3310/2013, Nejvyšší soud řešil právní otázku, zda rozhodnutí o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky podle § 79a odst. 1 trestního řádu, které bylo vydáno v rámci trestního řízení vedeného proti žalobci, je třeba považovat za nezákonné již z toho důvodu, že uvedené trestní řízení neskončilo odsuzujícím rozsudkem. Kolegiu předložené rozhodnutí, opíraje se krom jiného o plenární nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011, sp. zn. Pl. ÚS 11/10, odmítá automatické přejímání důvodů nálezu Ústavního soudu ze dne 17. června 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08, na všechny úkony a instituty, které se k trestnímu stíhání váží. V diskusi předcházející hlasování kolegia bylo upozorněno na praxi orgánů činných v trestním řízení, které v některých případech nadužívají zajištění peněžních prostředků, přičemž zjistí-li následně, že obrana proti zajištění je důvodná, takové zajištění zruší s odůvodněním, že pro jeho další trvání již není důvod..."
    In Soudce. - Roč. 18, (2016), č. 1, s. 39-40
    Subj. Headings Ústavní soud 2016
    Judikatura ÚS
    Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/10
    Nález Ústavního soudu II. ÚS 590/08
    Nejvyšší soud
    Peněžní prostředky
    Trestní řízení
    Orgány činné v trestním řízení
    Odpovědnost státu za škodu
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.