Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1136/13

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1136/13 : datum rozhodnutí: 12. 8. 2015
  AnnotationStěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal ochrany před diskriminací. Při aplikaci ustanovení § 133a občanského soudního řádu v případě nepřímé diskriminace lze vycházet z testu nepřímé diskriminace formulovaného Evropským soudem pro lidská práva. Důkazní břemeno zpočátku leží na žalobci, který musí prokázat, že (1) na první pohled neutrální kritérium dopadá o poznání silněji na chráněnou skupinu a že (2) je členem takové chráněné skupiny. Prokázáním těchto dvou podmínek je dán předpoklad nepřímé diskriminace s ohledem na všechny příslušníky dané chráněné skupiny. Tím se břemeno tvrzení a důkazní přesouvá na protistranu, která musí buď (3) popřít kterékoliv ze dvou výše uvedených tvrzení (kupř. tím, že není dán výrazný dopad na chráněnou skupinu, anebo že jeho pravým důvodem je něco jiného než diskriminační důvod, anebo že žalobce sám do dané skupiny nepatří apod.) anebo (4) prokázat, že pro nepřiměřené zvýhodnění chráněné skupiny existuje objektivní a rozumné zdůvodnění, tedy že se jednalo o opatření sledující legitimní cíl, jež bylo k jeho dosažení vhodné, nezbytné a přiměřené.
  In Jurisprudence. - Roč. 24, (2015), č. 4, s. 50-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1136/13
  Rasová diskriminace
  Vzdělání
  Základní školy
  Přístup ke vzdělání
  Romové
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.