Number of the records: 1  

Skutková podstata trestných činů

 1. Topical termSkutková podstata trestných činů
  See also (g) Trestní právo hmotné
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (25) - Monografie
  (40) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1