Number of the records: 1  

Zum Verhältnis der absoluten Verjährungsfrist und des Rechts auf Zugang zu einem Gericht

 1. Title statementZum Verhältnis der absoluten Verjährungsfrist und des Rechts auf Zugang zu einem Gericht : Jann-Zwicker und Jann gg die Schweiz (13.2.2024)
  Translated titleKe vztahu mezi absolutní promlčecí lhůtou a právem na přístup k soudu Rozsudek ESLP ze dne 13. února 2024 ve věci Jann-Zwicker a Jann proti Švýcarsku , č. 4976/20
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 33, (2024), Heft 1, s. 16-20
  Subj. Headings Švýcarsko
  Přístup k soudu
  Promlčení
  Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Promlčecí doba
  Právní jistota
  Právo na spravedlivý proces
  Škoda
  Nepřiměřená délka řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.