Number of the records: 1  

Lékařský výzkum a lidská práva v době krize důvěry

 1. Main entry-name Šolc, Martin, (author)
  Title statementLékařský výzkum a lidská práva v době krize důvěry
  AnnotationKrize důvěry ve vědu je mnohdy ve veřejném prostoru přeceňována. Přesto je třeba důvěru ve vědu chránit, a to i s ohledem na potenciální škodlivé důsledky jejího snížení pro soudržnost společnosti. Autor se zaměřuje na důvěru v lékařskou vědu a klade otázky po tom, kde jsou právní limity omezení svobody projevu, a zejména jaké jsou možné a vhodné strategie odpovědi státu na šíření desinformací a misinformací týkajících se zdraví. Tyto strategie lze rozdělit na přímé a nepřímé, přičemž v rámci přímých můžeme hovořit o pozitivních a negativních. Přímé strategie se bezprostředně vztahují k desinformacím a misinformacím. Negativní přímou strategií je omezování dosahu takových informací prostřednictvím zákazů. Ty mohou mít v obraně před škodlivými informacemi své legitimní místo, pokud ovšem splňují ústavní i zákonné podmínky a jsou aplikovány pouze v předem vymezených a dostatečně konkrétních případech. Pozitivní přímá strategie spočívá v podpoře ověřejných zdrojů informací prostřednictvím jejich propagace a systematické prioritizace. Podstatou nepřímé strategie odpovědi na desinformace a misinformace je pak princip, podle něhož má být při tvorbě, výkladu a aplikaci norem týkajících se medicínského výzkumu vždy zohledňován i jejich vliv na důvěru veřejnosti. Konkrétně nepřímá podpora důvěry spočívá zejména ve vhodném legislativním nastavení požadavku na poměr benefitů a rizik výzkumu, rámce právní odpovědnosti a informovaného souhlasu účastníka výzkumu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 5, s. 19-31
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2051/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 526/98
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Lékařství
  Vědecký výzkum
  Svoboda projevu
  Desinformace
  Ochrana veřejného zdraví
  Zdravotnické právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/lekarsky-vyzkum-a-lidska-prava-v-dobe-krize-duvery.m-733.html
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.