Number of the records: 1  

Náhrada škody. Usmrcení osoby blízké. Náhrada nemajetkové újmy. Poskytovatel zdravotní péče

 1. Title statementNáhrada škody. Usmrcení osoby blízké. Náhrada nemajetkové újmy. Poskytovatel zdravotní péče.
  AnnotationPoskytovatel zdravotní péče není povinen hradit pozůstalým jednorázovou náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou osoby blízké (§ 444 odst. 3 obč. zák.), jestliže lékaři nepřistoupili při srdeční zástavě ke kardiopulmonální resuscitaci pacienta, jehož stav byl natolik závažný, že resuscitace by k obnovení srdeční činnosti nevedla nebo by obnovila životní funkce jen na velmi krátkou dobu při prodlužovaném utrpení umírajícího. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 828/06, II. ÚS 814/08, I. ÚS 3819/2013, I. ÚS 3768/14, IV. ÚS 1247/20, nález sp. zn. III. ÚS 299/06, nález sp. zn. IV. ÚS 639/2000,
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 28, 2024, č. 2
  Subj. Headings Ústavní soud 2024
  Judikatura NS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 828/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 814/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3819/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3768/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1247/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 299/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Náhrada škody
  Usmrcení
  Osoba blízká
  Náhrada nemajetkové újmy
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0224_00000000_0?fileName=chapter01.xhtml&location=pi-39
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.