Number of the records: 1  

Efektivní porušení práva = Efficient breach of law

 1. Main entry-name Bejček, Josef, 1952- (author)
  Title statementEfektivní porušení práva = Efficient breach of law
  AnnotationŘada subjektů vědomě poruší smlouvu s cílem získat pro sebe výhodu na úkor jiných či v neprospěch veřejného zájmu. Sankce se přitom pokládá za přijatelnou "cenu" takového porušení. Koncepce tzv. efektivní protiprávnosti se prezentuje jako protipól tradiční mravní i právní zásady "pacta sunt servanda" a zdůrazňuje větší flexibilitu a svobodu smluvních stran, jež si cení více vlastního užitku z porušení smlouvy nežli dobrého pocitu z věrnosti smluvnímu závazku. Ještě vyostřenější je rozšíření tohoto přístupu k plnění povinnosti stanovených zákonem. Autor nejprve obecně rozebírá ideová a hodnotová východiska teorie efektivního porušení. Dovozuje, že efektivní porušení smlouvy je na úvaze každé ze stran a je spojeno s případnými odpovědnostními důsledky. Přípustnost tzv. efektivního porušení však nelze mechanicky přenášet do oblastí, v nichž povinnost právně konformního jednání plyne ze zákona. S pomocí praktických příkladů kritizuje relativizaci zákonného standardu péče řádného hospodáře člena orgánu obchodní korporace, zdůvodněná "efektivností" porušení zákona pro korporaci. Pravidlo podnikatelského úsudku nelegitimizuje porušení zákona v údajném obhajitelném zájmu korporace. Autor zdůvodňuje stanovisko, že loajalita ke korporaci nemůže stát nad loajalitou k zákonu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. II. ÚS 3292/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 3, s. 607-638
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3292/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3168/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 298/12
  Porušení práva
  Závaznost smluv
  Sliby
  Péče řádného hospodáře
  Podnikatelé
  Podnikání
  Obchodní korporace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/33838
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.