Number of the records: 1  

Tři účinky francouzské koncepce výhrady veřejného pořádku (effet atténué, effet réflexe, ordre public de proximité) - relevance pro českou právní doktrínu a praxi? = Three effects of the French concept of public policy exception (effet atténué, effet réflexe, ordre public de proximité) - relevance for Czech legal doctrine and practice?

 1. Main entry-name Malachta, Radovan, 1993- (author)
  Title statementTři účinky francouzské koncepce výhrady veřejného pořádku (effet atténué, effet réflexe, ordre public de proximité) - relevance pro českou právní doktrínu a praxi? = Three effects of the French concept of public policy exception (effet atténué, effet réflexe, ordre public de proximité) - relevance for Czech legal doctrine and practice?
  AnnotationAutor se zabývá představením francouzského přístupu k výhradě veřejného pořádku jako institutu mezinárodního práva soukromého. Hlavním cílem článku je zodpovědět otázku, zda přístup francouzské doktríny a soudní praxe, které podrobně pracují s tímto institutem, je relevantní pro českou právní vědu a praxi. Po úvodním představení výhrady veřejného pořádku se autor věnuje blíže jedné z podmínek její aplikace, a to požadavku intenzity, který má vliv na aplikaci jednotlivých podob výhrady veřejného pořádku - oslabený veřejný pořádek, veřejný pořádek blízkosti a zohledňování cizího veřejného pořádku. Tyto podoby jsou analyzovány co do podstaty, funkce a způsobu uplatnění, a současně je uvedeno, zda a případně jak se tyto podoby objevují v české rozhodovací praxi a doktríně. Závěr článku vyhodnocuje pozici českého a francouzského přístupu k výhradě veřejného pořádku a věnuje se možné inspiraci pro českou právní vědu a praxi. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 3, s. 583-605
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Veřejný pořádek
  Mezinárodní právo soukromé
  Francouzské správní právo
  Francie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/33507
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.