Number of the records: 1  

Náhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy způsobené zvlášť závažným ublížením na zdraví osoby blízké. Promlčecí lhůta. Subjektivní promlčecí lhůta

 1. Title statementNáhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy způsobené zvlášť závažným ublížením na zdraví osoby blízké. Promlčecí lhůta. Subjektivní promlčecí lhůta.
  AnnotationOprávněná osoba získá vědomost o vzniku újmy rozhodnou pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené zvlášť závažným ublížením na zdraví osoby blízké (§ 2959 obč. zák.), když se dozví o nezvratnosti zdravotního stavu. U nezletilých dětí počíná běh promlčecí lhůty okamžikem, kdy se informace o ustálení nepříznivého zdravotního stavu osoby blízké dostala jejich zákonnému zástupci. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2578/19, usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2020 sp. zn. II. ÚS 1479/20, usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2020 sp. zn. II. ÚS 1479/20, nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14, nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 28, 2024, č. 1
  Subj. Headings Ústavní soud 2024
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2578/19
  Judikatura NS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1479/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/04
  Náhrada škody
  Nemajetková újma
  Těžké ublížení na zdraví
  Osoba blízká
  Promlčecí doba
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0124_00000000_0?fileName=chapter01.xhtml&location=pi-45
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.