Number of the records: 1  

Ústavní soud k povinnosti soudů posoudit duševní stav obviněného

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚstavní soud k povinnosti soudů posoudit duševní stav obviněného
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2665/22, platí, že orgány činné v trestním řízení nemají povinnost zjišťovat psychický stav každého obviněného ex offo, a to ani tehdy, pokud by se toho pouze subjektivně, bez jakéhokoliv objektivizujícího prvku domáhal. Objeví-li se však okolnost, která objektivně nasvědčuje tomu, že obviněný trpí psychickými potížemi, které by byť potenciálně mohly mít vliv na jeho schopnost se plnohodnotně trestního řízení účastnit a účinně v něm uplatňovat svá práva, je povinností orgánů činných v trestním řízení jeho duševní stav objasnit procesem dokazování, a pokud v tomto směru bude zjištěn handicap, učinit případně vhodná kompenzační opatření, která jej vyváží. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2023, sp. zn. III. ÚS 2665/22.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 4, s. 6
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2665/22
  Obviněný
  Duševní zdraví
  Psychický stav
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.