Number of the records: 1  

Soukromoprávní aspekty smlouvy o náhradním mateřství

 1. Main entry-name Valc, Jakub, (author)
  Title statementSoukromoprávní aspekty smlouvy o náhradním mateřství
  AnnotationAutor se věnuje problematickým aspektům uzavírání smluv o náhradním mateřství v českém právu, a to se zaměřením na otázky platnosti a vynutitelnosti daného druhu kontraktu, včetně (ne)existence soukromoprávních nároků, které mohou být v případě jeho porušení některou ze smluvních stran uplatňovány. Za tímto účelem je zohledňována nejen podstata smluvního ujednání mezi náhradní matkou a objednatelským párem, ale také praktické obtíže, které se mohou v průběhu jeho realizace vyskytovat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 149/97.
  In Soukromé právo. - Roč. 11, (2023), č. 4, s. 12-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 249/97
  Náhradní mateřství
  Smluvní vztahy
  Soukromé právo
  Rodičovství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.