Number of the records: 1  

Obtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi

 1. Main entry-name Šínová, Renáta, 1978- (author)
  Title statementObtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi
  AnnotationZákon o zvláštních řízeních soudních představuje s účinností od 1. 1. 2014 právní předpis upravující především tzv. nesporná řízení. Jeho úzké provázání s občanským soudním řádem a též i minimalistická koncepce jeho obecné části působí v praxi řadu obtíží. Mezi ně patří např. posouzení nutnosti složit jistotu u některých předběžných opatření upravujících poměry dítěte či zhodnocení oprávnění zahájit výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti i bez návrhu. Praxi nejvíce svědčí, pokud je přístup k aplikaci norem jednotný, nevyvolávající pochybnosti o tom, jak se bude v řízení postupovat. Bohužel se však ne ve vztahu ke všem právním normám v z. ř. s. lze s takovým postupem setkat. Rozdílný výklad se přitom objevuje zejména ve vztahu k normám v obecné části z. ř. s., proto se právě jim autorka v textu věnuje s cílem objasnit to, co považuje za správný přístup. Pozornost je zaměřena na rodinněprávní řízení, neboť ta jsou v praxi nejčastější, resp. na ně je nejvíce zaměřena odborná i laická veřejnost. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 3887/19.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 3, s. 27-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3887/19
  Zákon o zvláštních řízeních soudních
  Nesporné řízení
  Zahájení řízení
  Předběžné opatření
  Náhrada nákladů řízení
  Péče o nezletilé děti
  Výkon rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.