Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 3285/22

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 3285/22
  AnnotationPostup, kdy odvolací soud ignoruje beze změny skutkového základu své předchozí závěry v témže sporu (byť jde o rozhodnutí jiného senátu), není slučitelný s obsahem hlavy páté LZPS a z ní vyvěrajícími imperativy v oblasti předvídatelnosti soudního rozhodování. Postup, kdy odvolací soud potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně, přičemž k závěru o věcné správnosti výroku dospěje na základě odlišného právního posouzení věci, než k jakému dospěl ve svých předchozích rozhodnutích v téže věci, s nímž nadto účastníky srozumitelným způsobem neseznámí a nedá jim příležitost se k němu vyjádřit, je proto odepřením práva na právní slyšení ve smyslu čl. 38 odst. 2 LZPS. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2023, sp. zn. III. ÚS 3285/22; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2012, sp. zn. II. ÚS 1688/10; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 186/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 4, s. 47-49
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3285/22
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1688/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 186/17
  Odvolací soud
  Předvídatelnost soudního rozhodování
  Právo na slyšení před soudem
  Základní práva a svobody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.