Number of the records: 1  

Péče o děti v rodině v proměnách času - současnost

 1. Main entry-name Nová, Hana, 1949- (author)
  Title statementPéče o děti v rodině v proměnách času - současnost
  AnnotationAutorka se zaměřuje na českou právní úpravu péče o dítě v rodině, na problémy, které se v této oblasti vyskytují a také na významnou judikaturu (zejména Ústavního soudu). Autorka si všímá péče o zdraví dítěte, péče o tělesný vývoj dítěte, péče o citový vývoj dítěte, péče o rozumový vývoj dítěte, péče o mravní vývoj dítěte, ochrany dítěte, udržování osobního styku rodiče s dítětem, určení místa bydliště dítěte, správy jmění dítěte, zastupování dítěte, změny v péči o dítě, zásahů státu do výkonu nebo podstaty rodičovské odpovědnosti a péče o dítě mimo rodinu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14; nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 459/03; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2022, sp. zn. I. ÚS 3065/21; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 3350/22; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2022, sp. zn. III. ÚS 928/22; nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1286/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. IV. ÚS 106/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 1271/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2709/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 2286/15 (v textu uvedena chybná sp. zn. IV. ÚS 2286/15); nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1921/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 3887/19; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 22/17; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. I. ÚS 3296/17; nález Ústavního soudu ze dne 31. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 2344/18; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 2996/17; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 149/20.
  In Zpravodaj Jednoty českých právníků. - Roč. 33, (2023), č. 3, s. 69-83
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1253/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 459/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3216/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3065/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3350/22
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 928/22
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1286/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 106/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1271/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2709/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2286/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1921/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3887/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 22/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3296/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2344/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2996/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 149/20
  Péče o nezletilé děti
  Péče o dítě
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.