Number of the records: 1  

Intersex Interventions as Human Rights Violations

 1. Main entry-name Alaattinoğlu, Daniela, (author)
  Title statementIntersex Interventions as Human Rights Violations : The European Court of Human Rights Sets Out Guiding Principles in M v France
  Translated titleZákroky na tělech intersex lidí jako porušení lidských práv: Evropský soud pro lidská práva stanoví výchozí principy ve věci M. proti Francii
  In The modern law review. - Vol. 86, no. 5, 2023, s. 1265-1277
  Subj. Headings Intersexualita
  Zásah do osobní integrity
  Sexuální menšiny
  Francie
  Francouzské právo
  Informovaný souhlas
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12795 Intersex Interventions as Human Rights Violations: The European Court of Human Rights Sets Out Guiding Principles in M v France
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.