Number of the records: 1  

Velká novela zákona o svobodném přístupu k informacím

 1. Main entry-name Korbel, František, 1976- (author)
  Title statementVelká novela zákona o svobodném přístupu k informacím
  Another responsib. Prudíková, Dana, (author)
  Hradilek, Šimon, (author)
  Šidlo, Jan, (author)
  AnnotationNovela zákonů upravujících přístup k informacím vyvolaná transpozicí směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru přinesla nejen zpracování požadavků směrnice, ale i další významné změny. Týkají se vymezení povinných subjektů, nových výjimek z informační povinnosti, další digitalizace hromadných dat k profesionálnímu využití a některých procesních aspektů vyřizování žádostí o informace. Autoři se zabývají otázkou, jaké dopady bude mít novela především na "běžné" poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 618/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16.
  In Právní rozhledy. - Roč. 31, (2023), č. 4, s. 115-125
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1146/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 618/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16
  Právo na informace
  Informační povinnost
  Svobodný přístup k informacím
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.