Number of the records: 1  

Výtka dle zákona o státní službě - právní povaha, forma a důsledky

 1. Main entry-name Frumarová, Kateřina, 1976- (author)
  Title statementVýtka dle zákona o státní službě - právní povaha, forma a důsledky
  AnnotationAutorka se věnuje institutu výtky ukládané na základě zákona o státní službě. Jedná se o nástroj, který slouží k řešení drobných nedostatků v činnosti státního zaměstnance. Jeho právní úprava je však více než strohá. Není proto zřejmé, jaká je právní povaha výtky a zda ji lze považovat za kárnou sankci. Také není řešeno, jakou formu činnosti veřejné správy výtka představuje, zda je rozhodnutím či jiným úkonem. Zodpovězení této otázky je však klíčové pro určení způsobu soudní ochrany. Dále se autorka zabývá i právními důsledky uložené výtky, zejména otázkou, zda zakládá překážku res iudicata. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 2428/13; nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 12/17.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 17 (2022), no. 3, s. 25-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2428/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/17
  Státní služba
  Zákon o státní službě
  Státní zaměstnanci
  Výtka
  Kárné řízení
  Rozhodnutí
  Správní orgány
  Správní řízení
  Překážka věci rozsouzené (res iudicata)
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.