Number of the records: 1  

Rozložení důkazního břemene v daňovém řízení

 1. Main entry-name Janderová, Jana, (author)
  Title statementRozložení důkazního břemene v daňovém řízení
  AnnotationDaňový subjekt musí v daňovém řízení v zásadě prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení. Důkazní břemeno jej tak stíhá mnohem přísněji než účastníky jiných řízení. Chce-li správce daně takto prokazované skutečnosti vyvrátit, musí k tomu sám získat důkazy. Autorka analyzuje situace, kdy bývá důkazní břemeno mezi nimi zpravidla rozloženo, a to v případech transferových cen, podvodů na DPH a tvrzeného zneužití práva. Komparován je přístup českých soudů s interpretací ESD. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. III. ÚS 3155/20; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 38/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 2336/21.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 17 (2022), no. 2, s. 134-149
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3155/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/95
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2336/21
  Daňové řízení
  Důkazní břemeno
  Transferové ceny
  Daň z přidané hodnoty
  Zneužití práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.