Number of the records: 1  

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení

 1. Main entry-name Weigl, Veronika, (author)
  Title statementPostavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení
  AnnotationZákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon insolvenčního správce řadí mezi procesní subjekty. Autorka se ve svém článku snaží najít teoretický základ postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení, a to za pomoci české právní nauky, soudního výkladu a okrajově též německé právní teorie. Současně hledá odpověď na související otázky týkající se možné odpovědnosti státu za škodu způsobenou insolvenčním správcem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 2101/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 1086/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 15, (2023), č. 2, s. 93-96
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2101/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1086/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Insolvenční správce
  Insolvenční řízení
  Odpovědnost státu za škodu
  Procesní subjekty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.