Number of the records: 1  

„Recht auf Vergessenwerden“ und Anordnung der Anonymisierung eines im Internet abrufbarenZeitungsartikels

 1. Title statement„Recht auf Vergessenwerden“ und Anordnung der Anonymisierung eines im Internet abrufbarenZeitungsartikels : Hurbain gg Belgien (GK) (4.7.2023)
  Translated title„Právo být zapomenut“ a nařízení anonymizace novinového článku dostupného na internetu : Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 7. 2023 ve věci Hurbain proti Belgii, stížnost č.57292/16
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 32, (2023), Heft 4, s. 371-380
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Belgie
  Právo být zapomenut
  Anonymizace
  Prostor pro uvážení
  Internet
  Právo na informace
  Osobní údaje
  Svoboda projevu
  Soukromý život
  Internetové vyhledávače
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.