Number of the records: 1  

Inštitút spolupracujúceho obvineného - najefektívnejší prostriedok boja proti organizovanej trestnej činnosti? = The institute of the cooperating accused - the most effective means of combating organized crime?

 1. Main entry-name Vrtíková, Karin, (author)
  Title statementInštitút spolupracujúceho obvineného - najefektívnejší prostriedok boja proti organizovanej trestnej činnosti? = The institute of the cooperating accused - the most effective means of combating organized crime?
  AnnotationAutor se věnuje poznatkům týkajícím se konkrétního institutu spolupracujícího obviněného ve smyslu slovenské legislativy. Neoddělitelnou součástí textu článku jsou aplikační problémy, jejichž analýza poslouží jako základ a východisko pro případné návrhy de lege ferenda. Čtenář bude v dané problematice obeznámený s českým i italským právným pořádkem a z takto získaných informací budou vyzdvihnutá jednotlivá nastavení zahraničních právních úprav, která by mohla v budoucnosti sloužit jako základ pro domácí právní úpravy. Na druhé straně autor poukazuje i na problematické oblasti, kterým čelí předmětné právní předpisy. Je přesvědčený, že tato důkladná analýza poskytne nejen čtenáři, ale také akademické obci náležité zjištění, které bude přínosem pro právní pořádek České republiky a vytvoří prostor pro další diskuzi. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 859/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 3193/18.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 2, s. 395-430
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 859/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3193/18
  Organizovaný zločin
  Spolupracující obviněný
  Důkazní prostředky
  Přípustnost důkazu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/33119
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.