Number of the records: 1  

K odmítnutí odvolání podle § 218 písm. c) o. s. ř

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK odmítnutí odvolání podle § 218 písm. c) o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2022, sp. zn. II. ÚS 2997/21
  AnnotationJsou-li v daném případě splněny podmínky pro projednání určitého návrhu a rozhodnutí o něm, je povinností soudu odpovídající uvedenému základnímu právu, aby k projednání tohoto návrhu přistoupil a ve věci rozhodl. Byl-li podaný opravný prostředek odmítnut, popř. bylo-li řízení o opravném prostředku zastaveno, aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky, má takový postup za následek odepření přístupu k soudu, a tím i porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. LZPS. Jsou-li totiž opravné prostředky právním řádem připuštěny, nemůže se rozhodování o nich ocitnout mimo ústavní rámec ochrany základních práv jednotlivce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2022, sp. zn. II. ÚS 2997/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 3200/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 3973/14.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 1-2, s. 38-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2997/21
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3200/07
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3973/14
  Opravné prostředky
  Odvolání
  Právo na soudní ochranu
  Lhůty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.