Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 2987/22

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 2987/22
  AnnotationVe vazebních rozhodnutích je potřeba zhodnotit všechny okolnosti svědčící pro i proti omezení osobní svobody jednotlivce, což musí být náležitě a pečlivě odůvodněno. Povšechné a obecné odůvodnění rozhodnutí, jímž je omezena osobní svoboda, není v souladu s ústavním pořádkem ČR. Delší trvání vazby musí být ospravedlněno dalšími závažnými konkrétními důvody, které vylučují nahrazení vazby jiným opatřením podle trestního řádu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2022, sp. zn. I. ÚS 2987/22; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. I. ÚS 2665/13; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. III. ÚS 1301/13.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 1, s. 48-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2987/22
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2665/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1301/13
  Rozhodování o vazbě
  Vazba
  Vazební řízení
  Rozhodnutí o ponechání ve vazbě
  Omezení osobní svobody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/monitoring-judikatury-soudu-ceske-republiky.m-669.html
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.