Number of the records: 1  

Judikatura v oblasti diskriminace podle zákona na ochranu spotřebitele

 1. Main entry-name Kühn, Zdeněk, 1973- (author)
  Title statementJudikatura v oblasti diskriminace podle zákona na ochranu spotřebitele
  AnnotationAutor se zaměřuje na zákaz diskriminace podle českého zákona na ochranu spotřebitele a na příklady využití zákazu diskriminace při postihu podnikatelů podle tohoto zákona. Nejprve se zabývá pojmem diskriminace v obecné rovině, poté se věnuje specifikům diskriminace podle zákona na ochranu spotřebitele a judikatuře, která se podle tohoto zákona vytvořila. Zvláštní pozornost pak věnuje diskriminaci cizinců a diskriminaci na základě věku. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08; nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 87/20; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 48/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 1, s. 35-42
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1609/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1412/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 87/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 48/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Ochrana spotřebitele
  Spotřebitel
  Spotřebitelské právo
  Diskriminace
  Zákaz diskriminace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/judikatura-v-oblasti-diskriminace-podle-zakona-na-ochranu-spotrebitele.m-667.html
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.