Number of the records: 1  

Soukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady

 1. Main entry-name Martinec, Jakub, (author)
  Title statementSoukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady : část II
  AnnotationRevitalizace správního soudnictví, ale také rekodifikace pracovního práva spolu s dopady rekodifikace občanského práva navrátily výkonu zaměstnání v pracovním poměru soukromoprávní charakter. Jedna z korespondujících otázek, kterou od té doby řeší odborná sféra, zní: jaké povahy jsou právní vztahy služebního poměru? Autor se ve svém článku věnuje názorům zveřejněným k charakteru služebního poměru těch příslušníků, kteří slouží v bezpečnostních sborech, k nimž se právnická veřejnost vyjadřuje snad nejvíc - nicméně s vědomím, že existují také pojednání o povaze obdobného služebního poměru vojáků z povolání i poněkud odlišného služebního poměru ve státní službě. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 1/19; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 2428/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 32/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 418/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 2. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 4/22.
  In Soukromé právo. - Roč. 11, (2023), č. 1, s. 9-14
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2428/13
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 32/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 418/98
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/22
  Pracovní právo
  Pracovní poměr
  Služební poměr
  Bezpečnostní sbory
  Státní služba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.