Number of the records: 1  

The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland

 1. Main entry-name Kustra-Rogatka, Aleksandra, (author)
  Title statementThe Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland : Between the Facade Rhetoric of PoliticalConstitutionalism and the actual Abuse of Apex Courts
  Translated titlePokrytectví autoritářského populismu v Polsku: mezi rétorikou politického konstitucionalismu askutečným zneužíváním vrcholných soudů
  In European constitutional law review. - Vol. 19, (2023), no. 1, s. 25-58
  Subj. Headings Populismus
  Politická kultura
  Polské právo
  Polské soudnictví
  Ústavní soud - Polsko
  Nejvyšší soud (Polsko)
  Komparace soudů
  Konstitucionalismus
  Soud nejvyšší instance
  Zneužití práva
  Reformy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/sometimes-even-easy-rule-of-law-cases-make-bad-law/A62008F4A8E2B774D7A4BAC4CB8E209D The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.