Number of the records: 1  

Hledání hranic mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní

 1. Main entry-name Vedral, Josef, 1972- (author)
  Title statementHledání hranic mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní
  AnnotationAutor se zabývá principem dělby z pohledu tzv. materiálního pojetí veřejné správy, kdy je veřejná správa chápána jako činnost vykazující určité znaky, bez ohledu na to, který orgán veřejné moci ji vykonává. Zaměřuje se v tomto kontextu na výsledky rozhodovací činnosti Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, ve kterých tyto soudy identifikovaly případy kompetencí orgánů moci zákonodárné, resp. soudní, ale (zbytkově) o výkon veřejné správy. Judikatura v zásadě vychází z teze, že veřejná správa je činností stanovenou zákonem, která podle své povahy není ani výkonem moci zákonodárné ani soudní, tato teze však není v soudní praxi uplatňována stoprocentně a bez určitých výjimek, což činí z hledání hranic mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní i při materiálním pojetí proces s nejistým výsledkem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 12/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 1999, sp. zn. IV. ÚS 255/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14.
  In Správní právo. - Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 96-107
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 255/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/17
  Dělba moci ve státě
  Zákonodárná moc
  Výkonná moc
  Soudní moc
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-1-2-2023.aspx
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.