Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí. Usnesení o nařízení exekuce. Incidenční spory. Spor o pravost vykonatelné pohledávky

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí. Usnesení o nařízení exekuce. Incidenční spory. Spor o pravost vykonatelné pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 30 Cdo 3512/2020
  AnnotationUsnesení o nařízení exekuce nelze považovat za nezákonné (§ 8 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb.) jen proto, že v incidenčním sporu o pravost vykonatelné pohledávky bylo pravomocně určeno, že nejde o pohledávku pravou. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1456/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2230/16.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 12, s. 730-734
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1456/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2230/16
  Odpovědnost za škodu
  Nezákonné rozhodnutí
  Exekuce
  Incidenční spory
  Pohledávky
  Pravost pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-1222_00000000_0?fileName=chapter04.xhtml&location=pi-900&anchor=pz2-5_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.