Number of the records: 1  

Autorské právo. Kolektivní správce

 1. Title statementAutorské právo. Kolektivní správce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. 27 Cdo 140/2020
  AnnotationKolektivní správce může úspěšně uplatnit žalobu podle § 40 odst. 4 autorského zákona pouze tehdy, doručil-li uživatel práv alespoň jednomu z příslušných kolektivních správců písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 101 odst. 11 uvedeného zákona. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3814/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 2839/17; nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2445/14.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 10, s. 581-588
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3814/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2839/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2445/14
  Autorské právo
  Kolektivní správa autorských práv
  Autorské dílo
  Autorskoprávní ochrana
  Žaloba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-1022_00000000_0?fileName=chapter04.xhtml&location=pi-650&anchor=pz4-5_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.