Number of the records: 1  

Evropský zatýkací rozkaz ve stínu krize právního státu

 1. Main entry-name Vikarská, Zuzana, (author)
  Title statementEvropský zatýkací rozkaz ve stínu krize právního státu : dům postavený na písku
  Another responsib. Dřínovská, Natálie, (author)
  AnnotationMezi základní principy evropské integrace patří vzájemná důvěra mezi členskými státy. Ta tvoří úhelný kámen spolupráce nejen na vnitřním trhu, nýbrž v posledních dvou dekádách také ve věcech trestních. Důvěra mezi členskými státy však v posledních letech upadá a mechanismus evropského zatýkacího rozkazu je názorným příkladem toho, jaké problémy taková krize přináší. Soudní dvůr, ve snaze udržet princip vzájemné důvěry při životě, musí současně čelit kritice z různých stran. Interpretace znějící z Lucemburku narazila především u německého Spolkového ústavního soudu, který použil v případech evropského zatýkacího rozkazu přezkum ústavní identity. V první části textu autorky představují principy vzájemné důvěry a vzájemného uznávání, jejich východiska a následný přenos do oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. V druhé části přibližují právní úpravu důvodů pro odmítnutí předání dožádané osoby a reflexi lidskoprávních záruk, kterou tato úprava obsahuje (či spíše neobsahuje). Následně analyzují judikaturu Soudního dvora v pěti klíčových rozsudcích a jednom recentním usnesení a poukazují na její postupný vývoj. Unijní pohled na lidskoprávní aspekty mechanismu eurozatykače autorky konfrontují s pohledem vnitrostátních soudů. V závěru článku docházejí k tomu, že je nutné eurozatykač reformovat, pokud má i nadále fungovat a plnit svůj účel. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 12/12; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 12, s. 1176-1195
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Vzájemná důvěra
  Evropský zatýkací rozkaz
  Právní stát
  Ústavní identita
  Polsko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-12.html?a=3731
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.