Number of the records: 1  

Ústavní soud ČR mezi právem a politikou

 1. Main entry-name Procházková, Andrea, (author)
  Title statementÚstavní soud ČR mezi právem a politikou
  AnnotationÚstavní soud ČR se za tři dekády existence už několikrát ocitl před rozhodováním případů, které stojí na hranici (ústavního) práva a politiky. Určit, kde pomyslná dělící čára mezi těmito propojenými koncepty leží, se zdá být skoro nemožné. Odpověď na stanovení hranice mezi právním a už politickým rozhodováním nezná ani Nejvyšší soud USA založený v roce 1789. I přesto by se na její hledání nemělo rezignovat, a to především z důvodu legitimity rozhodování ústavních soudců, ale i jejich dopadu na tuzemský právní systém. Autorka článku se zabývá vlivem doktríny politické otázky, původně amerického konceptu soudcovské zdrženlivosti, na rozhodovací činnost Ústavního soudu ČR. Pro lepší pochopení se nejprve věnuje vzniku doktríny na Nejvyšším soudě USA, jejímu ustálení a pojmenování v americké judikatuře. Jádro článku spočívá v definování politické otázky v českém ústavním soudnictví, jejím limitům a aplikaci Ústavním soudem ČR. Autorka tak činí především na základě analýzy judikatury Ústavního soudu ČR v letech 1993 - 2021, ale také na základě rozhovorů s ústavními soudci. Dochází k závěru, že o vlivu americké doktríny politické otázky na českém Ústavním soudu není pochyb, a vymezuje tematické oblasti judikatury, kde se tento vliv projevuje a ve kterých se zároveň rýsuje česká doktrína politické otázky. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 39/01; nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 9/01; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 2/03; nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 25/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 2/08; nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/06; nález Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 21/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08; nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08; nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 4/13; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2013, sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 52/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 11/17; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 1479/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 391/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 11, s. 1084-1097
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 37/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 52/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1479/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3919/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/18
  Ústavnost
  Soudní přezkum
  Doktrína politické otázky
  Politická otázka
  Soudnictví USA
  Nejvyšší soud (USA)
  Ústavní soud - ČR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-11.html?a=3723
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.