Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Právo na uspokojení ze zajištění

 1. Title statementInsolvenční řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Právo na uspokojení ze zajištění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. 29 NSČR 88/2019, 29 NSČR 89/2019
  AnnotationVe smyslu § 109 odst. 1 písm. b) a § 167 odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017 se právem na uspokojení ze zajištění tvořeného zástavou, vzniklým před zahájením insolvenčního řízení, rozumí i takové právo, u kterého se v důsledku nesplnění odkládací podmínky dosud neprosadila realizační funkce dříve vzniklého zástavního práva; totéž právo nelze proto pro účely posouzení účinků prohlášení konkursu na majetek dlužníka popsaných v § 248 odst. 2 insolvenčního zákona pokládat za právo na uspokojení ze zajištění získané věřitelem (až) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Jestliže se přezkumné jednání, při kterém byla přihlášená pohledávka zjištěna jako pohledávka s právem na uspokojení ze zajištění, konalo až poté, co nastaly účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka, pak věřiteli takto zjištěné pohledávky již nelze (později) odepřít právo na uspokojení pohledávky ze zajištění na základě § 248 odst. 2 insolvenčního zákona (tedy proto, že právo na uspokojení získal poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení). Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 760/18.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 9, s. 550-558
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 760/18
  Insolvenční řízení
  Zahájení řízení
  Pohledávky
  Zajištění pohledávek
  Dlužníci
  Věřitelé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0922_00000000_0?fileName=chapter09.xhtml&location=pi-2458&anchor=pz2-11_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.