Number of the records: 1  

Charakter rozhodčího nálezu jako listiny, právní důsledky falzifikace rozhodčích nálezů a obrana proti nim

 1. Main entry-name Bělohlávek, Alexander J., 1968- (author)
  Title statementCharakter rozhodčího nálezu jako listiny, právní důsledky falzifikace rozhodčích nálezů a obrana proti nim
  AnnotationAčkoli se rozhodčí řízení stalo jako způsob rozhodování soukromoprávních sporů součástí běžné praxe, panují doposud nejasnosti ohledně charakteru rozhodčího nálezu jako listiny. Právě s ohledem na rozšířenost rozhodčího řízení se však objevuje další a nikoli zanedbatelný fenomén, totiž falzifikace rozhodčích nálezů. Pochybnosti v tomto ohledu panují zejména proto, že tuzemská judikatura a především judikatura Ústavního soudu postavila před více než deseti lety najisto, že rozhodčí řízení plní stejné funkce jako rozhodování civilních sporů obecnými soudy. Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat jinými rozhodci, nabývá dnem doručení stranám účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Doktrína i judikovaná praxe pak kvalifikuje rozhodčí soud jako tzv. "jiný orgán". Nicméně i přes charakter rozhodčího řízení a jeho funkci a ani s ohledem na to, že rozhodčí nález představuje vykonatelný titul, nelze dospět k závěru, že jde o veřejnou listinu. Autor se zabývá jednotlivými aspekty této problematiky, jakož i způsoby obrany proti falzům rozhodčích nálezů z pohledu soukromého práva a civilního procesu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 29/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 682/2000; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 2783/08.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 7, s. 601-622
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 29/95
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 682/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2783/08
  Důkazní břemeno
  Listiny
  Rozhodčí řízení
  Insolvenční řízení
  Rozhodčí nálezy
  Výkon rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-7.html?a=3691
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.