Number of the records: 1  

Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem)

 1. Main entry-name Krčmář, Zdeněk, 1964- (author)
  Title statementPodřízené pohledávky v insolvenčním řízení (podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem)
  AnnotationPravidlo vtělené s účinností od 1. 6. 2019 do textu § 172 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona, jež činí při oddlužení z části označeného příslušenství pohledávky a ze smluvní pokuty podřízené pohledávky, obsahuje řadu věcných nedostatků, které problematizují jeho praktické uplatnění. Zahrnutí smluvní pokuty mezi podřízené pohledávky nedává smysl tam, kde smluvní pokuta nahrazuje skutečnou škodu vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 17, s. 573-578
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/93
  Insolvenční řízení
  Věřitelé
  Pohledávky
  Podřízenost pohledávky
  Smluvní pokuty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.