Number of the records: 1  

Nucený odkup akcií minoritních společníků

 1. Main entry-name Rozehnal, Aleš, 1970- (author)
  Title statementNucený odkup akcií minoritních společníků
  AnnotationZpůsoby ochrany minoritních akcionářů zahrnují také možnost opustit obchodní společnost. Možnost odstoupit ze společnosti umožňuje méně zainteresovaným osobám reagovat na nepříznivé jednání většinových akcionářů. Stanovy obchodní korporace zakotvují podmínky, za kterých každý akcionář může požadovat, aby jednatelé společnosti zakoupili jeho podíl za rozumnou cenu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03; nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04.
  In Obchodní právo. - Roč. 31, (2022), č. 6, s. 4-10
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 185/04
  Akciové společnosti
  Minoritní akcionáři
  Akcie
  Právo odkupu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.