Number of the records: 1  

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19 – czy prawo radzi sobie z rzeczywistościa?

 1. Main entry-name Jaskuła, Lidia, (author)
  Title statementRozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19 – czy prawo radzi sobie z rzeczywistościa? : (wybrane uwagi de lege lata, de lege ferenda i propozycja działań)
  Translated titleŠíření nepravdivých informací o epidemii covid-19. Vyrovnává se právo se skutečností? (vybrané připomínky de lege lata, de lege ferenda a návrh opatření)
  In Państwo i prawo. - Vol. 78, (2023), no. 2, s. 112-131
  Subj. Headings Svoboda projevu
  Lidská práva
  Epidemie
  Koronavirus
  Informace
  Dezinformace
  Sociální stát
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryPolsko
  LanguagePolish
  URLhttps://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/panstwo-i-prawo-2-2023 Państwo i prawo. - Vol. 78, (2023), no. 2
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.