Number of the records: 1  

Práva z vadného plnění v kupních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem

 1. Main entry-name Nováková, Kristýna, (author)
  Title statementPráva z vadného plnění v kupních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem
  AnnotationSmlouva uzavíraná se spotřebitelem - spotřebitelská smlouva - je zřejmě nejhojněji uzavíraným smluvním typem v právních vztazích. Jde v podstatě o každodenní právní jednání. A právě díky hojnosti výskytu tohoto smluvního typu je třeba jeho úpravě věnovat pozornost, nabízí se kupř. problematika práv z vadného plnění v kupních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 2063/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2983/08; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 12, s. 430-441
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2063/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2983/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Smlouvy o koupi
  Kupní smlouvy
  Spotřebitelské smlouvy
  Spotřebitel
  Vadné plnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.