Number of the records: 1  

Obrana proti účelové volbě způsobu vymáhání daňového nedoplatku

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementObrana proti účelové volbě způsobu vymáhání daňového nedoplatku
  AnnotationPandemie koronaviru poskytla příležitost k přezkumu právní úpravy krizových situací. Jedním z nejpalčivějších kritických bodů širšího problému soudního přezkumu se ukázala být nerovnost adresátů či adresátek pandemických právních aktů při ochraně jejich práv. Pokud vláda vydá krizové opatření, zůstává v mnoha případech nedotčena, zatímco stejný zásah do práv a povinností upravený mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo pandemického zákona může být předmětem věcného přezkumu. Autorka se ve svém článku snaží ukázat především to, proč je současný incidenční přezkum nevhodný. Nejprve zasazuje krizová opatření vlády do kontextu pandemické legislativy. Dále podává přehled správní a ústavní judikatury týkající se jejich přezkoumatelnosti. Nakonec argumentuje pro koncentrovaný přezkum vládních opatření.Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 12/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 111/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 20/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 90/20; nález Ústavního soudu ze dne 1. 1. 2001, sp. zn. III. ÚS 274/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 103/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 19/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 1/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 19/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 23/21; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20.
  In Správní právo. - Roč. 55, (2022), č. 5, s. 307-317
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3266/21
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1565/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1540/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 998/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1038/08
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 23/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 938/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3559/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2862/07
  Daně
  Daňová povinnost
  Vymáhání daní
  Daňový nedoplatek
  Správce daně
  Exekuce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-5-2022.aspx
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1