Number of the records: 1  

Obezřetnost podvedeného ve světle stávající judikatury

 1. Main entry-name Dostálová, Eliška, (author)
  Title statementObezřetnost podvedeného ve světle stávající judikatury
  AnnotationAutorka se věnuje tématu požadované míry obezřetnosti osoby podvedené v rámci trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku. V tomto směru pak rozebírá některá vybraná zásadní rozhodnutí, na kterých byl demonstrován vývoj a směřování současné judikatury a zkoumány jednotlivé aspekty jednání obviněného i oklamaného. Stěžejní část práce představuje zhodnocení zvolených kritérií opatrnosti na straně podvedeného ve světle stávající judikatury. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 4, s. 16-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 558/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/09
  Podvod
  Trestný čin podvodu
  Pachatelé trestných činů
  Věrohodnost
  Míra opatrnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0422_00000000_0?fileName=chapter05.xhtml&location=pi-808&anchor=ch11
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.