Number of the records: 1  

ÚS: K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS: K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací
  AnnotationPodle nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 3528/20 platí, že i v případě použití toliko druhé věty ust. § 2950 o. z. (tzv. nekvalifikovaný zástupce) náhrada dopadá nejen na škodu způsobenou radou, ale i neúplnou informací. V případě náhrady škody podle § 2950 věty druhé o. z. je pak nerozhodné, zda byla rada či informace poskytnuta úplatně nebo bezúplatně. Ust. § 2950 o. z., jehož výklad byl předmětem zrušeného rozhodnutí krajského soudu, stanoví, že ten "kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti". Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2022, sp. zn. III. ÚS 3528/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 4, s. 11
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3528/20
  Kupní smlouvy
  Informace
  Odborné informace
  Odborné rady
  Odpovědnost za škodu
  Škoda
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677671710328-2673d845-8616
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.