Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 1785/21

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 1785/21 : datum rozhodnutí: 28. června 2022
  AnnotationStojí-li v medicínském sporu na jedné straně pacient tvrdící, že mu protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma, a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci pacienta, jsou důkazní možnosti procesních stran reálně nerovnovážné. V takovém případě je soud povinen zvážit obrácení důkazního břemene ohledně prokazování (ne)splnění některého z předpokladů odpovědnosti za újmu (nejčastěji existence protiprávního jednání - přístupu non lege artis). Obrácení důkazního břemene představuje prostředek ultima ratio a je namístě jen tehdy, nelze-li tvrzení pacienta prokázat ani uložením vysvětlovací povinnosti protistraně. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 1785/21; nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2012, sp. zn. II. ÚS 194/11; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04; nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 4, s. 49-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1785/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 194/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1430/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 14/17
  Medicínské právo
  Zdravotní služby
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Důkazní břemeno
  Přesun důkazního břemene
  Pacient
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/monitoring-judikatury-soudu-ceske-republiky.m-595.html
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.