Number of the records: 1  

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k vazbě [čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy]

 1. Main entry-name Zahradníčková, Marika, (author)
  Title statementJudikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k vazbě [čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy]
  AnnotationAutorka shrnuje stěžejní judikaturu ESLP k institutu vazby vztahující se konkrétně k čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Proto se věnuje zejména procesněprávnímu ustanovení Úmluvy, tedy právu na svobodu a ostatní bezpečnost, jakož i zásadě řádného zákonného procesu zakotveným v čl. 5 Úmluvy, jejíž porušení ESLP projednává, kdy v zásadě provádí konkrétní kontrolu souladu činnosti státu s ustanoveními Úmluvy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 752/02; nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 44/02; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 44/03; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 21, (2022), č. 3, s. 180-185
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 752/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Vazba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1