Number of the records: 1  

La lutte contre la discrimination fondée sur la précarité socio-économique: un instrument dans la lutte contre la pauvreté

 1. Main entry-name Schutter, Olivier de (author)
  Title statementLa lutte contre la discrimination fondée sur la précarité socio-économique: un instrument dans la lutte contre la pauvreté
  Translated titleBoj proti diskriminaci na základě socioekonomického znevýhodnění: nástroj v boji proti chudobě
  In Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights. - 2022, no. 3, s. 223-255
  Subj. Headings Chudoba
  Diskriminace
  Přístup ke vzdělání
  Zaměstnání
  Bydlení
  Sociální služby
  Sociální stát
  Nemajetnost
  Antidiskriminační zákon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryBelgie
  LanguageFrench
  English
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.