Number of the records: 1  

Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database

 1. Main entry-name Boráková, Renáta, (author)
  Title statementVymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database
  AnnotationAutorka se zabývá vymezením okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebrána DNA pro účely budoucí identifikace, a stanovením doby uchování jejich profilu DNA v Národní databázi DNA u osob obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu nebo u osob, kterým bylo sděleno podezření ze spáchání úmyslného trestného činu, a u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu s ohledem na poměrně nedávný návrh na zrušení části zákona o Policii ČR, týkající se odběru biologických vzorků. Hlavním cílem je zhodnocení současné právní úpravy, poměřování proti sobě stojících legitimních cílů, návrh de lege ferenda a zhodnocení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/18. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 671/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 655/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 30/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Analýza DNA
  Test DNA
  Trestná činnost
  Pachatelé trestných činů
  Právo na soukromí
  Kriminální recidiva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/20818
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.