Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS ze dne 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 229/21, který se týká doručování odvolání ostatním účastníkům řízení; nález ÚS ze dne 26. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2732/20 týkající se povinnosti soudu seznámit účastníka řízení se záměrem přenést místní příslušnost; nález ÚS ze dne 16. 8. 2021, sp. zn. III. ÚS 1279/21 týkající se nerovnoměrného vyvážení překážek spojených se zajištěním styku dítěte s rodičem na větší vzdálenost; nález ÚS ze dne 30. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 1081/20 týkající se specifik rozhodování o rozsahu styku nezletilého s prarodiči. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález ÚS ze dne 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 229/21; nález ÚS ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2732/20; nález ÚS ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 23/02; nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09; nález ÚS ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3305/13; nález ÚS ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. III. ÚS 200/98; nález ÚS ze dne 16. 8. 2021, sp. zn. III. ÚS 1279/21; nález ÚS ze dne 2. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 4156/19; nález ÚS ze dne 30. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 1081/20.
  In Rodinné listy. - Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 229/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2732/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3305/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 200/98
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1279/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4156/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1081/20
  Odvolání
  Doručování písemností
  Účastníci řízení
  Soudy
  Informační povinnost
  Místní příslušnost
  Rodiče a děti
  Styk rodičů s dětmi
  Nezletilé děti
  Nezletilí
  Prarodiče
  Osoba blízká
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/ROD-LISTY-EJOURNAL-0322_00000000_0?fileName=chapter05.xhtml&location=pi-1224
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.