Number of the records: 1  

Podmínky prolomení "blokačního ustanovení" § 29 VlVzP; (ne)naplnění podmínek pro postup dle § 23 ZÚS

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPodmínky prolomení "blokačního ustanovení" § 29 VlVzP; (ne)naplnění podmínek pro postup dle § 23 ZÚS : nález ÚS z 30. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 3179/18
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 3179/18; nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2707/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3179/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2707/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1862/16
  Restituce
  Církevní majetek
  Blokace církevního majetku
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1