Number of the records: 1  

Důvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu podle § 262 TrŘ; zavinění pachatele a trestní právo jako prostředek ultima ratio

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementDůvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu podle § 262 TrŘ; zavinění pachatele a trestní právo jako prostředek ultima ratio : nález ÚS z 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2718/21; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2022, sp. zn. I. ÚS 2085/21.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 21, (2022), č. 2, s. 116-117
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 541/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2718/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2085/21
  Odvolací soud
  Právo na soudní ochranu
  Přikázání věci
  Dokazování
  Odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.