Number of the records: 1  

Tři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe = Three comments on factors influencing the Constitutional Court and on the possibilities of their reflection

 1. Main entry-name Grinc, Jan, (author)
  Title statementTři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe = Three comments on factors influencing the Constitutional Court and on the possibilities of their reflection
  AnnotationČlánek se týká knihy kolektivu autorů Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Na základě zjištění uvedených v knize se autor zamýšlí nad třemi otázkami významnými pro legitimitu a autoritu Ústavního soudu. Zaprvé jde o proces jmenování soudců ÚS a roli Senátu v něm. V tomto bodě je autor skeptický k možnosti uskutečnění některých podnětů ke změně přístupu Senátu. Dále si klade otázku, zda a v jakém smyslu by měl ÚS zohledňovat dopady svých rozhodnutí a zda tak v praxi činí. Následně se zabývá procesem tvorby a přijímání plenárních rozhodnutí a v návaznosti na nedávnou kritiku tohoto procesu zevnitř soudu formuluje podněty ke zlepšení. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 4/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 30, (2022), č. 2, s. 423-433
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 31/10
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/13
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Ústavní soud - ČR
  Soudci Ústavního soudu
  Jmenování soudců
  Rozhodování ústavních soudů
  Ústavní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21313
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.