Number of the records: 1  

K právním následkům promlčení služebnosti

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementK právním následkům promlčení služebnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1491/2019
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2022
  AnnotationRuší-li soud služebnost, která je ke dni jeho rozhodnutí již promlčena, není zásadně namístě přiznávat oprávněnému ze služebnosti náhradu za její zrušení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 377/21.
  In Soukromé právo. - Roč. 10, (2022), č. 2, s. 28-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 377/21
  Služebnosti
  Promlčení
  Zrušení služebnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.