Number of the records: 1  

Dobrá víra nabyvatele nemovitosti a jeho investigativní aktivita. Judikatura k dobré víře nabyvatele

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementDobrá víra nabyvatele nemovitosti a jeho investigativní aktivita. Judikatura k dobré víře nabyvatele : usnesení NS z 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2087/2020
  AnnotationNabyvatel nemovitosti evidované v katastru nemovitostí jako vlastnictví převodce není v zásadě povinen činit aktivní kroky (šetření) směřující k tomu, aby se ujistil, že stav zápisů ve veřejném seznamu je v souladu se skutečným právním stavem. Jsou-li mu ovšem známy skutečnosti, které knihovní stav objektivně znejišťují, pak lze po něm přiměřenou "investigativní" aktivitu požadovat. Posouzení, zda o takové skutečnosti šlo a zda investigativní aktivita vyvinutá nabyvatelem byla dostatečná, je na úvaze soudu, kterou by mohl dovolací soud zpochybnit, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 3644/19; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. III. ÚS 2000/18; nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. I. ÚS 1856/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 241-243
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3644/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2731/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2000/18
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1856/18
  Vlastnictví nemovitostí
  Nemovitosti
  Dobrá víra
  Katastr nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1